*

Työaika- ja palkkatilastotutkimuksia Tämä sivusto on yksi uusi kanava jakaa oikeata, tilastoihin perustuvaa tietoa miesten ja naisten työajoista ja palkoista. Olen ensimmäinen suomalainen tutkija, joka on tehnyt palkkavertailut ILO 100-sopimukseen perustuen "sama palkka samanarvoisesta työstä". Aikaisemmat palkkavertailut on tehty ilman samanarvoisen työn huomioonottamista, jolloin ne ovat jääneet ansiotasovertailuiksi.

Kaikki blogit puheenaiheesta Palkkaerot

Miesten ja naisten välinen palkkaero Suomessa

Suomessa miesten ja naisten välinen keskimääräinen tuntipalkkaero on peräti 18,4 prosenttia  (keskimääräinen sukupuolten palkkaero EU:ssa on 16,7 prosenttia) ja vuosiansioista laskettu kokonaistuloero on Suomessa sekin vastaavasti peräti 24,5 prosenttia  (Kokonaistulojen keskimääräinen ero EU:ssa on 39,8 prosenttia).

 

Sukupuolten palkkaeron syitä:

Naisten tulee tienata vähemmän, koska...?

Puolalainen europarlamentaarikko Janusz Korwin-Mikke loihi lausumaan Euroopan parlamentin keskustelussa, että naisten tuleekin ansaita miehiä vähemmän, koska he ovat heikompia, pienempiä ja vähemmän älykkäitä kuin miehet.

http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/puolalainen-eu-parlamentaar...

http://www.sueddeutsche.de/politik/europaeisches-parlament-frauen-sind-s...

Milja Saaren väitöskirja, osa 1

Milja Saaren väitöskirja on poliittinen, feministinen ja tosielämän tasa-arvofaktoista piittaamaton.

Helsingin yliopiston verkkosivuilta voi lukea Milja Saaren väitöskirjan, joka ei  perustu faktoihin vaan on poliittisfeminististä tieteen valeasuun puettua propagandaa. Jokaisen miehen tulisi lukea tämä väitöskirja, niin hän ymmärtäisi, kuinka "tasa-arvoista" on feministinen tasa-arvopolitiikka tänään.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/165108

Ylityökorvausten osuus palkansaajien kokonaisansioista olemattoman pieni

Tilastokeskuksen kokoamien tarkkuuskalibroitua mikrometriruuviakin tarkempien 1) tilastotietojen mukaan ylityökorvausten osuus palkansaajien kokonaisansioista on ainoastaan 1,2 prosenttia. Sen sijaan muiden työaikalisien osuus on jo merkittävää luokkaa, sillä vuonna 2014 työaikalisien osuus kokonaistuntiansioista oli kaikilla palkansaajilla keskimäärin 3,6 prosenttia.

Why is it important to tackle the gender pay gap?

 

"As well as helping to create a more equal society, closing the gender pay gap makes good business sense."

 

Sukupuolten välisen palkkaeron kaventaminen suunnitelmallisesti tukee osallistavan kansalaisyhteiskunnan kehittymisessa sekä hyödyttää suoraan yritystoimintaa mm.

 

Miten töiden samanarvoisuus mitataan?

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n samapalkkaisuussopimus (SopS 9/1963),  YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 67–68/1986) ja mm. työsopimuslain toisessa luvussa esitetty tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttävät viranomaisilta ja työnantajilta aktiivisuutta sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän poistamisessa. Kansallisesti tätä tavoitetta on pyritty sinänsä kunniakkaasti saavuttamaan tasa-arvolaissa määritellyillä työpaikkakohtaisilla tasa-arvosuunnitelmilla, joiden eräs keskeinen osa on palkkakartoitus.

Pekkaspäivät ja hilmanpäivät

"Työajan lyhennysvapaalla eli ”pekkaspäivillä” tarkoitetaan eräisiin suomalaisiin työehtosopimuksiin sisältyvää menettelyä, jossa työntekijälle kertyy palkallista vapaa-aikaa. Palkallista vapaa-aikaa kertyy, mikäli työehtosopimuksen mukainen säännöllinen työaika on sama kuin työaikalain mukainen säännöllinen työaika, kahdeksan tuntiavuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa.

Professorien vetoomus tasa-arvosta on luuloinen

Sipilälle suunnattu vetoomus sisälsi hyviä huomioita naisten tasa-arvon puolesta, mutta kaikki ei mennyt aivan tuubiin:

Palkkahaitarin kaventaminen edistää yrittämistä

- Joustoa ja yritteliäisyyttä työelämään, nro 2


Tiedossa oleva palkkataso ohjaa ihmisten ammatinvalintaa. Esimerkiksi vielä 1700-luvulla Turun Akatemian luonnontieteiden professorit vaihtoivat halukkaasti teologiseen tiedekuntaan, jossa palkkaus oli parempi. 1800-luvulla oli tavallista, että opettajat lähtivät kirkkoherroiksi samasta syystä ja jopa P. E. Svinhufvud vaihtoi korkeimmasta oikeudesta kihlakunnantuomariksi ilmeisesti juuri paremman palkan vuoksi.

Aikamme edistystä

Ruotsin kokoomus valitsi puheenjohtajakseen naisen. Suomen kokoomus ei ole näin vielä tehnyt, mutta paineet kasvavat. Surkeaa politiikkaa taas on se, että vain koska ei ole ennen ollut naista jossain niin naisen valinta muuttuu sukupuolikysymykseksi. Nainenkin voi olla poliittinen idiootti. Seuraavaa puheenjohtajaa valitessa tämä varmaan korostuu koska sukupuolella ei pidä olla tehtäviin pyrkiessä merkitystä. Ollakseen vailla merkityksiä asiasta on siksi tehtävä räikein ehdokkaita jakava jakolinja, poliittisesti katsoen ainoa johon henkilö ei voi edes valituksi tultuaan vaikuttaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä