Työaika- ja palkkatilastotutkimuksia Tämä sivusto on yksi uusi kanava jakaa oikeata, tilastoihin perustuvaa tietoa miesten ja naisten työajoista ja palkoista. Olen ensimmäinen suomalainen tutkija, joka on tehnyt palkkavertailut ILO 100-sopimukseen perustuen "sama palkka samanarvoisesta työstä". Aikaisemmat palkkavertailut on tehty ilman samanarvoisen työn huomioonottamista, jolloin ne ovat jääneet ansiotasovertailuiksi.

Epätasa-arvoinen asevelvollisuus

Asevelvollisuuslaki on perustuslain vastainen, sillä kukaan ei ole esittänyt perusteltua syytä, miksi se koskee vain miehiä. Tätä perustelua vaatii Perustuslain 6 §.

Tasa-arvolakikin on perustuslain vastainen, sillä siinä sanotaan, ettei asevelvollisuus ole tasa-arvolain vastaista. Mikään laki ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa on miesten yleinen asevelvollisuus.

Islannissa ei ole omaa armeijaa lainkaan vaan NATO huolehtii Islannin puolustuksesta ilman islantilaisia sotilaita. Tanskassa asepalvelukseen ei pakoteta. Norjassa molemmat sukupuolet ovat asevelvollisia, mutta sielläkään asepalveluksen suorittaminen ei ole pakollista. Ja inttiin pääsee Tanskassa ja Norjassa vain alle 25 % ikäluokasta.

Ruotsissa oli vähän aikaa ammattiarmeija, mutta kun halukkaita ei ilmoittautunut tarpeeksi sotilasuralle, asevelvollisuus palautettiin. Se koskee sekä miehiä, että naisia, mutta palvelukseen otetaan vain 4 000 vuodessa, kun ikäluokka on yli 90 000. Kutsuntoihinkin kutsutaan vain 13 000, eli noin joka seitsemäs. Ruotsissa naisten osuus palvelukseen astuvista arvioidaan olevan noin 25 %.

Suomessa on naisten vapaaehtoisuus sallittua, joten intti sopii yhtä hyvin niin miehille kuin naisillekin. Suomessa vuosittain 400-1500 naista haluaa palvelukseen, mutta heistä huolitaan vain puolet. Ja loppuun intin suorittaa vieläkin vähäisempi määrä, sillä naiset voivat keskeyttää ennen valaa omasta halustaan. Siviilipalvelus ei koske naisia. Asepalveluksen suorittaneista alle 5 % on naisia. Esimerkiksi Selviytyjät-ohjelman Sara Chafakia mainostettiin verkossa intin käyneenä, mutta oikea ilmaisu on "intissä käyneenä", sillä hän keskeytti ennen valaa.

Tasa-arvon kannalta Suomi on häpeätahra Pohjoismaiden joukossa. Eikä tasa-arvosta näytä olevan toivoa lähitulevaisuudessakaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (30 kommenttia)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Naispuolisia sivareita on joitakin ollut, ts. ovat siirtyneet armeijasta sivariin valan jälkeen.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Asevelvollisuus on syrjivä kahdestakin syystä: se koskee vain miehiä, ja lisäksi Jehovan todistajat on vapautettu.

On käsittämätöntä, että tänä tasa-arvopuheen aikana näin massiiviseen ongelmaan ei ole haluttu kajota.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Pauli Sumanen ilmeisesti ainakin lähes vakavissaan kirjoittaa Suomen "olevan häpeätahra Pohjoismaiden joukossa".

Sumanen erehtyy.

Häpeätahrana voi hyvällä syyllä pitää sitä tapaa, millä Sumanen vääristelee Suomen maanpuolustusta koskevia perusasioita.

Juhani Vehmaskangas

Kyseessä on "maan tapa". Eikä Suomessa niin nokon nuukaa tuo perustuslain noudattaminen ylipäätään ole. Vähän sinnepäin yleensä riittää hyvin.

Käyttäjän roopeluhtala kuva
Roope Luhtala

Ruotsissa ei varsinaisesti ole asevelvollisuutta, vaan kutsuntoihin kutsutaan vain sellaisia, jotka osoittivat kiinnostusta esitietolomakkeella. Eli sama systeemi kuin Norjassa.

Ruotsissa ja Norjassa vapaaehtoisesti palvelukseen astuneet saavat korvausta majoituksen ja aterioiden lisäksi n. 900 euroa kuussa. Suomessa varusmiesten päiväraha on ensimmäiseltä kuudelta kuulta vain 153 euroa / kk. Enempää ei luonnollisesti tarvitse maksaa, sillä vankeusrangaistuksen uhalla pakotettuja nuoria miehiä riittää palvelukseen muutenkin.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Sumasen kirjoituksen ongelma on siinä, että hän jättää mainitsematta perustuslain maanpuolustusvelvollisuuden, joka mainitaan perustuslain 127. pykälässä:

"127 § Maanpuolustusvelvollisuus

Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.

Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla."

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/199907...

Samaan aikaan 6. pykälä yhdenvertaisuudesta sanoo kokonaisuudessaan seuraavaa:

"6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään."

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/199907...

Tämän perusteella perustuslain mainitsema maanpuolustusvelvollisuus pykälässä 127. on kuuden pykälän toisen momentin mainitsema hyväksyttävä peruste. Siksi se on kirjattu perustuslakiin.

Tämän lisäksi on otettava huomioon se, että maanpuolustus on osa reaali- ja geopolitiikkaa, sillä maamme tarvitsee parhaan mahdollisen puolustuksen. Parhaita sen alan asiantuntijoita ovat puolustusvoimien upseerit, jotka osaavat parhaiten arvioida puolustusvoimien suorituskykyä eri tilanteissa. Suomi on maa, jolla on suuri maapinta-ala ja vähän asukkaita, joten sitä kautta asevelvollisuus on perusteltua.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Ei kaikkia kansalaisia koskeva maanpuolustusvelvollisuus ole mikään peruste sukupuoliperusteiselle asevelvollisuudelle, hyväksyttävästä nyt puhumattakaan. Ennemmin tuo 127 § korostaa asevelvollisuuden syrjivyyttä. Voihan tuolle joku hyväksyttävä peruste ollakin, lähinnä tulee mieleen naisten mahdollinen yleinen kyvyttömyys suoriutua maanpuolustustehtävistä, mutta tuo mainitsemasi ei sellainen ole.

Tiina Teittinen

Kyllä tässä selkeä epätasa-arvoinen asetelma on.
Jos kaikkia ei voida hyväksyä maanpuolustuksellisiin aseellisiin tehtäviin, niin lienee useita muita kriisiajan tehtäviä joihin voidaan kouluttaa myös vakaumuksellisesti estyneet.
Kokonaan toinen kysymys onkin sitten se, miten haastavissa olosuhteissa koulutusta voidaan suorittaa. Näyttelijäntyössä on viime päivien keskusteluissa tullut selkeästi esiin työsuojelullinen epäkohta. Jos joku suorite tuntuu näyttelijästä mahdottomalta toteuttaa, hänellä tulee olla mahdollisuus kieltäytyä siitä kokematta syrjintää. Kuten muuallakin työelämässä sellaisista haitoista jotka eivät liity työsuorituksen onnistumiseen tai aiheuta tekijässä tunnetta painostukseen.
Miten asepalveluksessa tullaan välttämään jatkossa itsemääräämisoikeutta rajoittavat ja epäinhimillisissä olosuhteissa tapahtuvat koulutustehtävät?

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Tasa-arvo on käsite, jota nykyään mielellään toistetaan. Tasa-arvo ei kuitenkaan takaa oikeudenmukaisuutta. Sukupuolten tehtävät ovat erilaiset. Miehen tehtävä on suojella perhettään, joten siitä seuraa nyky-yhteiskunnan asevelvollisuus. Naisen tehtävä sukupuolisesti on synnyttää perheen lapset ja hoitaa niitä, joten siitä seuraa jo isompi tehtävä ja velvollisuus myös yhteiskunnan osalta kuin miehen osuus on. Vapaaehtoisuus naisille asepalveluksen suhteen on oikeudenmukaisempaa kuin pakollisuus kaikille.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Kuka nämä tehtävät on jakanut näille ihmisryhmille ja millä auktoriteetilla? Tulee muistaa, että luonnolla ei ole mitään tarkoituksia tai päämääriä.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Länsimaissa syntyvyys on varsin alhaisissa lukemissa... myös Suomessa. Siitä huolimatta miesten pitäisi hoitaa itsensä tapettaviksi tarpeen vaatiessa (itse monet linkittävät naisten synnytyksen asepalvelukseen).

En oikein näe tasa-arvoa tässä kohtaa, mikäli siis joku syntyvyydellä haluaa ihan väkisin perustella miesten asepalvelusta..... Oliko se synnytys kaikille naisille pakollista ... kuulostaa aika brutaalilta.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Biologisena nisäkäslajina jatkuvuus määräytyy kahden eri sukupuolta olevien ihmisten tuottamina. Kulttuuri määrittää jatkuvuutta ja voidaan ehkä hieman raamatullisesti sanoa, että ihmiskunta on siirtymässä "täyttäkää maa" -mentaliteetista (horisontaalinen syntyvyys) elämästä toiseen ajatteluun, jossa kysymys on niin sanotusta vertikaalisesta syntyvyydestä.

Tiina Teittinen

En nyt näkisi asiaa ihan noinkaan. Siellä missä syntyvyys on runsainta, nainen tekee myös raskaita töitä perheen hengissäpitämiseksi. Tietääkseni miehet eivät kerää satoa tai kanna vettä kilometrien päästä. Kyllä miehen ja naisen asema on kulttuurisesti määrittynyt eikä sillä ole mitään tekemistä biologian kanssa. Eikä sen että suomeen on rantautunut kulttuureja joissa toinen sukupuoli synnyttää ja kumpikaan ei oikeastaan tee juurikaan mitään muuta.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Onko Suomessa alueita, joissa syntyvyys on runsasta? Kirjoitus koskee tiettävästi Suomen puolustusvoimia.

Tiina Teittinen Vastaus kommenttiin #14

"Naisen tehtävä sukupuolisesti on synnyttää perheen lapset ja hoitaa niitä, joten siitä seuraa jo isompi tehtävä ja velvollisuus myös yhteiskunnan osalta kuin miehen osuus on".

Vastasin vain tähän toteamukseesi joka viittaa biologisiin eroavuuksiin. Naisen synnyttämisvalmius on kiistaton, mutta naisen rooli määrittyy kulttuurisesti muilta osin. Jos käsityksesi naisen tehtävästä on edellä kuvattu, niin voidaan ajatella että on myös kulttuuriin sisäänrakennettuja eroavuuksia siitä, miten lastenhoito ja perheen sisäinen työnjako rakentuu.
En näe tässä estettä naisten osallistumiselle maanpuolustuksellisiin tehtäviin joihin blogin otsikko viittaa.

Käyttäjän ArnoKotro kuva
Arno Kotro

Jos asepalvelus ja synnyttäminen halutaan rinnastaa, eikö silloin mieheen, joka ei käy armeijaa/sivaria, pidä suhtautua samoin kuin naiseen joka ei synnytä? Eli ei rangaistusta.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Suomessa liioitellaan sitä, että jokaisella pitäisi olla samanlaiset elämänkohtalot, velvollisuudet ja oikeudet. Ihmiset kuitenkin ovat yksilöllisiä.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #15

Liioitellaan tahi ei. Järkevissä määrin olen tasa-arvon kannalla. Olen huomaavinani moniakin kohtia kummankin sukupuolen osalta, missä tasa-arvo ei välttämättä toteudu nykyisellään ja parannuksia kaivataan. Sorry siitä, jos joskus otan niitä esille.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #19

Sukupuolet ovat erilaisia ja niin kuuluu ollakin. Tällä on merkitystä lajiattraktion kannalta. Kirjoitin lajiattraktiosta blogissa:
http://tarjakaltiomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/218...

Tiina Teittinen Vastaus kommenttiin #20

sinulla on oikeus mielipiteeseesi

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Sukupuolen perusteella syrjiminen tulee olla tietenkin kiellettyä. Jo nyt pojat/miehet ovat Suomessa vähemmistössä koulutuksen osalta ja tilannetta tietenkin pakollinen asevelvollisuus/siviilipalvelus pahentaa merkittävästi naisiin verrattuna. Suuri haitta pojille/miehille ja tietenkin tasa-arvon vastaista.

Ratkaisuja toki on monia. Eräät ratkaisut ovat samanmittainen palvelus (aseellinen tai aseeton) tai ei palvelusta ollenkaan. Yksi ratkaisu tietenkin on antaa epätasa-arvon jatkua - näin moni haluaa, sillä vain on ikäviä lieveilmiöitä. Itse olen tasa-arvon puolella tavalla tai toisella.
---------------------------------------

Toisaalta armeijan tulisi olla mahdollisimman tehokas, ja joihinkin tehtäviin naiset fyysisten eroavaisuuksien osalta eivät ole KESKIMÄÄRIN yhtä hyviä miehiin verrattuna (toki yksilöiden välinen ero on merkittävä ja toisaalta joiltain osin nykyteknologia kuroo eroa koko ajan pienemmäksi). Edellä sanotun ei pitäisi olla ongelma, vaan jokainen toimii omien vahvuuksien ja heikkouksien pohjalta eikä sukupuolen pitäisi yleisesti määrittää.

Toinen mahdollisuus todellakin on palkka-armeija (ja NATO-jäsenyys). Tosin realistisesti katsoen NATO-jäsenyys on aikalailla välttämätön jo "pakkoarmeijan" lisäksikin, koska huoltovarmuus ja liittolaisten välttämättömyys kriisiaikoina jne. jne. Pieni kansa suuren vieressä vaatii liittolaisia ollakseen puolustuksen osalta uskottava.

Eihän kysymys tietenkään ole erityisen helppo. Nykyinen malli on kiistatta epätasa-arvoinen, ja monet haluavat sen sellaisena pitää. Turha ihmetellä miksi sitten mm. naisten koulutustaso on suurempi kuin miehillä yms. Nämä ovat kaikki valintoja.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Pojille irtautuminen kodista nuorena, niin sanotusti äidin helmoista, on tärkeä itsenäistymisen vaihe. Tämä saattaa olla hyväksi joillekin tytöillekin, mutta ei samassa määrin kuin pojille. Työvoimapoliittisesti myös on ehkä edullista se, että miehet oppivat johtajuutta ja ovat valmiimpia työelämään armeija-ajan jälkeen. Talouselämässä on ehkä tapahtumassa muutosta, jossa työn teettämisen tarve muuttuu, jolloin armeija on hyvä kasvattaja pojille. Syrjäytymistä olisi luultavasti enemmän ilman sitä.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

No en ole noin älyttömiä pointteja ennen kuullutkaan koottuna yhteen :D Onnitteluni kyseenalaisesta saavutuksesta.
----------------------

Eli kärjistettynä tyhmät pojat/miehet (eli pakotettuna kaikki) kaipaavat armeijakoulutusta itsenäistymisen takia (muissa maissa pojat itsenäistyvät joillakin noitakonsteilla, me emme ole niin kehittyneitä). Sopisi (armeija? sivari? vankila?) mielestäsi muuten joillekin tytöillekin, muttei siinä määrin, koska ovat kehittyneempiä eivätkä moista siten tarvitse - wou mikä päätelmä. Parempi että tytöt saavat enemmän opetusta - kuten saavatkin, jonka havaitsee heti kun katsoo tuoreimmat tilastot mm. yliopistoissa opiskelevista.

Miesten tulee mielestäsi oppia pakolla johtajuutta (mikä estää naisen johtajana olemisen? seksismiä kohdallasi?), ja mikäs sen parempi kuin armeijassa. Eli opiskelut muualla ilman armeijaa lähinnä haittaisivat moisen pojille/miehille pakotetun johtajuuden opiskelun.. eli pakko on perusteltu. Kun taas tytöille/naisille pakko olisi lähinnä haitaksi ja heille on hyväksi saada parempi koulutus ilman pakkoa tai olkoot vaikka opiskelematta - ihan sama. Opiskelkoot vaikka bilettämistä samalla kun höpsöt pojat ovat armeijassa/sivarissa (jotkut linnassa vakaumuksen takia), eikä tässä mitään tasa-arvon vastaista voi olla.

Itsekin uskon että eroja sukupuolissa on, mutten nyt ihan noin radikaalisti!
******************************************

"armeija on hyvä kasvattaja pojille. Syrjäytymistä olisi luultavasti enemmän ilman sitä."

Miehet syrjäytyvät Suomessa jo nyt tilastojen mukaan reilusti naisia enemmän (sen välttämiseen ei tosin pahemmin lisäresursseja saa - lienee miesten oma vika kuten moni muukin eli kärsikööt.. ja kyllähän moni sitä tekeekin ). Tämä siis nykyisellä miesten pakkoarmeijalla jättäen naiset väliin tekemään samalla ajalla mitä haluavat eikä velvollisuuksia kriisiaikoina (ei mitään tasa-arvon vastaista?). Mutta jos sinua uskoo, niin syrjäytyminen olisi ihan hillitöntä ilman pakollista armeijaa. Kuviteltu Luojakaan tiedä miten pojat ja miehet onnistuvat kasvamaan viereisissä valtioissa ilman armeijaa....... Onko heidän sielunsa kenties täysin tuhoutunut, kun Suomen poikien pakkoarmeijan mallia halveksien eivät ole olleet armeijassa? Ovatko he kelvottomia siten? Näin siis mm. ympäri Eurooppaa.... heidän poikansa ovat turmeltuneita mielestäsi? Aika hirveää - tosin totean tämän ihan "lievällä" sarkasmilla varustettuna.

Argumenttisi kun eivät oikein kestä edes vettä.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

https://www.youtube.com/watch?v=HMO7P1trSbI

Viime vuosisata aloitettiin teurastamalla muutama sukupolvi nuoria miehiä. Ilman massa-armeijoita ja asevelvollisuutta tätä ei olisi tapahtunut.

Miehiä saa siis kohdella näin?

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Uskomatonta, että miehet kehtaavat vaatia naisia armeijaan. Aseistakieltäytyjät ja sivarit vielä ymmärrän, mutta että naisille pakollinen asevelvollisuus menee jo yli ymmärryksen.

Käyttäjän ArnoKotro kuva
Arno Kotro

Samaa mieltä, Perttu. Asevelvollisuuden määrääminen naisille olisi kaikkein järjettömin ratkaisu ja todellinen kummajainen Euroopassa.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Ei se mitään. Sukupuolten tasa-arvo menee valitettavan monella yli ymmärryksen.

Ongelma olisi kuitenkin ratkaistavissa myös asevelvollisuuden lakkauttamisella, mutta ehkä se menee sitten yli ymmärryksen jostain muusta syystä.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Myönnän vastauksena kommenttiin #21, että itselläni on perinteinen sukupuolikäsitys. Ihminen on kulttuurinen olento ja länsimainen ihminen on länsimaalaisittain kulttuurinen. Tähän vaikuttaa paljon, miten media ohjaa ihmisten käsitystä siitä, mitä kulloinkin kuuluu suosia. Näkökulmani on elämä sukupolvesta toiseen. Sotien jälkeisessä Suomessa on vasta aavistus siitä, mitä tarkoittaa perhe ja perheestä huolehtiminen. Tätä media nykyään nakertaa. Median ohjauksessa olisi tapahtumassa niin, että naisellisuutta ei oikein hyväksytä. Naisellisuuteen kuuluu olla vaimo, äiti, puoliso. Nykyään on se hyvä puoli länsimaisessa elämässä, että naisten mahdollisuudet työelämässä ovat lisääntyneet melkoisesti. Naisellisuudesta kertoo, että naiset hakeutuvat ammatteihin, jotka naisille sopivat paremmin. Tämä ei kuitenkaan näytä olevan kovin suosittua.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Mistä vedät sen johtopäätöksen, ettei naisellisuuskäsityksestäsi poikkeava naisellisuus olisi ihan yhtä aitoa naisellisuutta?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset